Assertief als Leidinggevende

Inhoud

Naar een krachtig, zelfbewust en constructief leidinggeven

U bent leidinggevende: u wilt met zelfvertrouwen uw team managen en de doelstellingen van uw afdeling behalen. Maar u stoot daarbij wel eens op weerwerk. Dan is het uw taak om assertief doch respectvol te communiceren met uw medewerkers.

Deze 2-daagse training leert u assertief denken en doen als leidinggevende:

U leert reageren op weerstand

U leert hoe u uw medewerkers kan aanspreken op hun gedrag en tegelijk een sfeer van vertrouwen behouden

U leert grenzen stellen en geeft uw medewerkers toch de nodige ruimte en eigen verantwoordelijkheid

U neemt kordate beslissingen en overtuigt uw medewerkers en collega’s van uw standpunt

U oefent op basis van eigen voorbeelden met gelijkgestemden (leidinggevenden)

Deze training met intensieve oefeningen en feedback leert u uw gedrag daadwerkelijk te veranderen!

Doelstelling

Een medewerker heeft u beloofd een taak af te werken. Op het afgesproken tijdstip is hij niet klaar. Wat zegt u?

U wilt een belangrijk onderwerp aankaarten bij uw medewerkers. Ze schakelen telkens over op een ander onderwerp. Hoe reageert u?

Een collega probeert een dringend dossier naar u door te schuiven. U wilt nee zeggen, maar …

Uw medewerker gaat helemaal niet akkoord met uw beoordeling tijdens een evaluatiegesprek. Hoe stelt u zich op?

Een assertieve houding geeft vertrouwen en schept duidelijkheid. Maar toch is het niet evident om als leidinggevende zelfbewust en kordaat op te treden. Deze training helpt u daarbij. Hoe? Dankzij intensieve oefeningen met feedback verhoogt u daadwerkelijk uw assertief gedrag.

U leert een gezonde balans te vinden tussen het laten gelden van uw gezag en ruimte geven, tussen grenzen stellen en tolereren, tussen corrigeren en motiveren.

Programma

Inleiding
Kennismaking en verwachtingen

Persoonlijke doelstellingen

Persoonlijke businesscases

Assertiviteit
Enkele basiscriteria voor een assertieve houding

Wat is assertiviteit? Wat is het niet?

Perceptie, filters en waarden: uw model van de wereld

Duidelijke grenzen stellen als leidinggevende

Waarom komen we niet altijd voor onszelf op?

Zelfdiagnose

De vier basishoudingen in assertiviteit

Assertiviteit op het werk: 5-stappenplan

Elementen in communicatie

Feedback geven: de 3 G’s

Omgaan met weerstand: pacing & leading

Assertiviteitstechnieken

Persoonlijk actieplan

Aanpak
Alle oefeningen worden gekaderd door wetenschappelijk onderbouwde en naar de praktijk vertaalde uiteenzettingen.

Vragenlijsten maken u bewust van uw eigen basishouding. U doorbreekt oude gedragspatronen en neemt een nieuwe assertieve houding aan.

De training is ervaringsgericht. Oefenen, ervaringsuitwisseling en individuele aandachtspunten staan centraal.

U oefent via rollenspelen en leert door feedback van de groep en van uw trainer.

U werkt in kleine groepen van maximaal 14 personen.

Aan het einde van de tweede dag formuleert u concrete actiepunten voor uw eigen praktijk.
In samenwerking met Kluwer Opleidingen.
Door onze Erkenning voor KMO-portefeuille geniet U als KMO een korting van 40% door steun uit Vlaanderen!

Startdatum

di 7/03/2017

Duur

2 dagen

PLAATS

Antwerpen

Kosten

€ 1.360,00

Print