BA-5 Bevoegden Elektro

Inhoud

Advies:
Niet Electro medewerkers:
Mechanisch geschoolden raden we onze Brugcursus TEB aan “van BA-4 tot en met BA-5”

Deelnemers BA-5 volgen eerst BA-4 dag, zodat ze goed weten wat aan de gewaarschuwde personen,
die ze moeten begeleiden,
is meegedeeld.

Inhoud BA-5
– AREI. Inhoudsoverzicht
– Uitwendige invloeden. Bekwaamheid personen.Absolute /relatieve conventionele grensspanning

– Gevaren van elektriciteit: levensgevaar, brandgevaar

– Bescherming tegen elektrische schokken. Veiligheidstrafo
– Aarding. beschermingsgeleider, minimum doorsnede.Voorbeeldberekening uitschakeltijd
– Keurmerken
– Overbelasting. Kortsluiting .Isolatie -fout.

– Kortsluitvermogen.Uitschakelvermogen.Kortsluitvastheid. differentieel.Vermogenschakelaar.

– Schakelaars en scheiders. Contactoren
– Selectiviteit in hoogspanningsinstallatie
– Installeren ondergrondse kabels

– Dimensioneren elektrische leidingen
– Verdeelnetten Kleurcode Nulgeleider (N), Aarding PE(N)
– Stroomstelsels TT, TN, IT
– Isolatiewachters
– Berekeningsvoorbeelden: uitschakeltijd, max lengte leidingen
– Ex omgevingen (zie ook TEX -cursus)

Afsluiting met meerkeuzetoets van 10 vragen.

NB De aanvullende Electrodagen

( voor mechanisch geschoolden)

tussen BA-4 en BA-5 over Elektrotechniekherhaling zijn in deze cyclus op ma + di

De BA-5 dag is op vr . BA-5 mannen volgen eerst de BA-4 dag zodat ze weten wat deze personen geleerd hebben. BA-5 personen dienen de BA-4 personen te begeleiden.

***Brugdagen Van BA-4 tem BA-5 omvat voor Niet Elektro personen = 4 dagen, dus vanaf BA-4 met BA-5. op vr dan Brugdag voor niet -electro op ma + dinsdag en dan de BA-5 dag op vrijdag

***Kosten Totaal BA4 2 + Brugdagen + BA-5 = = 720,00 EUR en Netto met KMO p =504,00 EUR/pp

KMO’s genieten 30% reductie door onze erkenning van B&T Consult bvba = DV O 109.627 KMO-portefeuille Vlaanderen.

Startdatum

vr 1/10/2021

Duur

2 dagen

PLAATS

Wommelgem

Kosten

€ 360

Print