Basisconcepten Koeltechniek T & P 5 Verschoven Dagen

Inhoud

Op een ritme van 1 lesdag per week .voor de Theorie

U hebt meer dan een maand een koelcoach aan uw zijde: is dat geen luxe?

DEZE TKB 2024/3 met start op  donderdagavond 01/08/20 14u   VIJF VERSCHOVEN DAGEN van 14u tot 20u30. Broodjesmaaltijd van 17u tot 17u30

Demo avond in het LABO KOELTECHNIEK  Scheppersstraat 9  Herentals (Praktijk -Demo H/LOG P   ma 126/08 18u tot 21u  )  

een Praktijkdag komt op het eind van TKB 2024/3   nl wo 18/09/2024  8u tot 16u30

In elke TKB  cursus wordt u ondersteund door opdrachten waardoor u zelf uw puntenopbouw kan volgen. Eindresultaat moet minimaal 60% bedragen.( liefst 70,   80 of 90% natuurlijk)

Koelman worden eist een serieuze inzet. Focus op de leerstof dan komt alles goed.

DETAILINHOUD van TKB-T/P cursus:
HFST. I KOELPRINCIPE
1. Inleiding
2. Het internationaal eenheden- stelsel (SI)
2.1. Eenheid van tijd
2.2. Eenheid van lengte
2.3. Eenheid van massa
2.4. Tabel voor SI- eenheden
3. Druk
4. Temperatuur
5. Aggregatietoestanden
5.1. Smelten en stollen
5.2. Verdampen en condenseren
5.3. Sublimeren en rijpen
5.4. Temperatuur enthalpie diagram
6. Verdampingsdruk & – temperatuur
6.1. druk- temperatuur diagram
7. Onderkoeling
8. Oververhitting
9. Open koelcyclus
10 . De gesloten koelcyclus
10.1. De compressor
10.2. De condensor
10.3. Expansieorgaan
10.4. Hoge– en lagedrukzijde van een koelinstallatie

HFST. II KOELMIDDELEN
1. Inleiding
2. Primaire koelmiddelen
3. Gehalogeneerde koolwaterstoffen
3.1. Benaming en samenstelling
3.2. Mengsels of blends
4. Ashrae codering
5. Damptabellen
6. Milieuproblematiek en wetgeving
6.1. Gat in de ozonlaag
6.2. Het broeikaseffect
7. Het koelmiddel ammoniak
7.1. Herkomst
7.2. Eigenschappen
7.3. Ammoniak als koelmiddel
7.4. Koeltechnische toepassingen van ammoniak
7.5. Hoe veilig is ammoniak als koelmiddel
8. Toepassingen van koelmiddelen
9. Oliesoorten en koelmiddelen
9.1. Polyalkyleenglycol of PAG oliën
9.2. Polyolester of POE oliën
9.3. Polyvinylether of PVE oliën
Tabellen

HFST. III h- log p DIAGRAM
1. Het enthalpie – druk diagram
1.1 Basisindeling
1.2 Specifieke lijnen
2. Het Koelproces in het h – log p diagram
2.1. Hoofdcomponenten en leidingen
2.2. Bewerkingen met het koelmiddel
2.3. Oefeningen
2.4. Uitzetten van meetgegevens
2.5. Oefeningen
3. Het zeotropisch koelmiddel in het h– log p diagram
3.1. De theorie
3.2. De praktijk
3.3. Oefeningen
4. Koudefactor, EER (Energy Efficiency Ratio) en COP (Coefficient Of Performance)
5. Bereken van C.O.P en E.E.R. aan de hand van vermogens

HFST. IV EXPANSIE-ORGANEN
1. Algemeen
2. De capillair
2.1. Systeembalans bij capillaire inspuiting
2.2. Toepassingen
2.3. Het vullen van een installatie met capillair
3. Het automatisch expansieventiel
3.1. Werking
3.2. Systeembalans bij het automatisch expansieventiel
3.3. Regeling
3.4. Praktisch
3.3. Toepassingen
4. Het thermostatisch expansieventiel
4.1. Werking thermostatisch expansieventiel
4.2. Systeembalans bij het thermostatisch expansieventiel
4.3. TEV met uitwendige drukvereffening
4.4. Thermostatisch expansieventiel met MOP functie
4.5. Oververhitting
4.6. Afstellen van het thermostatisch expansieventiel
4.7. Hunten van het thermostatisch expansieventiel
4.8. Eenvoudige selectie
4.9. Praktisch
4.10 Montage voorschriften
4.11 Toepassingen
5. Het elektronisch expansieventiel
5.1. samenstelling
5.2. Elektronische regelaars
5.3. Inspuitventielen
5.4. Temperatuuropnemers
5.5. Drukopnemers of druktransmitters

HFST. 5 VERDAMPERS
1. Algemeen
1.1. Warmtestromen in de verdamper
1.2. De capaciteit van de verdamper
1.3. Gelijk- en tegenstroom principe
1.4. De verdampingstemperatuur
2. Verdampersystemen
2.1. Droge verdamping
2.2. Natte verdamping
3. Directe en indirecte koeling
4. Luchtkoelers
4.1. Gladde buisverdampers
4.2. Plaatverdampers
4.3. Lamellen– of vin verdampers
4.3.5. Montage
5. Vloeistofkoelers
5.1. Dompelkoelers
5.2. Coaxiaal verdamper
5.3. Shell and tube verdamper voor droge verdamping
5.4. Shell and tube verdamper voor natte verdamping
5.5. Platenwarmtewisselaar verdamper
6. Ontdooisystemen
6.1. Ontdooien met lucht uit de gekoelde ruimte
6.2. Ontdooien met elektrische weerstanden
6.3. Ontdooien met persgas
6.3.1. Persgasontdooiing bij meerdere verdampers
6.3.2. Persgasontdooiing bij een enkelvoudige koelinstallatie
6.4. Ontdooien met water
6.5. Ontdooien met een warme vloeistof
6.6. Ontdooiperiode

HFST. VI CONDENSORS
1. Algemeen
1.1. Warmtestromen in de condensor
1.2. De capaciteit van de condensor
1.3. De condensatietemperatuur
2. Soorten condensors
2.1. Luchtgekoelde condensors
2.1.3. Geluidsoverlast
2.2.Watergekoelde condensors
2.3. Verdampingscondensor
3. Condensordrukregelingen
3.1. Regeling aan de luchtzijde
3.2. Regeling aan de koelmiddelzijde
3.3. Regeling aan de waterzijde
4. Gevolgen van een vervuilde condensor

HFST. VII COMPRESSOREN
1. Inleiding
2. De aandrijving van de compressor
2.1. De open compressor
2.2. De semi-hermetische compressor
2.3. De hermetische compressor
2.4. Voor- en nadelen van de aandrijfsystemen
2.5. De aandrijving van een compressor in het h- log p diagram
2.6. De as afdichting bij open compressoren
3. Soorten of typen compressoren
4. De zuigercompressor
4.1. Werking zuigercompressor
4.2. Het p– V diagram
4.3. Capaciteit van de zuigercompressor
4.4. Constructie van de zuigercompressor
4.5. De smering van een zuigercompressor
4.6. De capaciteitsregeling van een zuigercompressor
5. Roterende compressoren
6. De scroll compressor
6.1. Werking scroll compressor
6.2. Vaste volumeverhouding
6.3. Volumetrisch rendement K49K49
6.4. Eindcompressietemperatuur
6.5. Smering van de scroll- compressor
6.6. Capaciteitsregeling van een scroll -compressor
6.7. Vloeistofslag en te hoge interne einddruk
6.8. Draairichting
6.9. Eigenschappen
6.10.Toepassingen
7. De schroefcompressor
7.1. Werking
7.2. Vaste volumeverhouding
7.3. Variabele volumeverhouding
7.4. Volumetrisch rendement
7.5. De oliehuishouding
7.6. Capaciteitsregeling van een schroefcompressor
7.6.3. Regeling van het toerental
7.7. Eigenschappen
7.8. Toepassingen
8. Overzicht toepassingen van compressoren

HFST. VIII KOELTECHNISCHE LEIDINGAANLEG
1. Algemeen
2. De oliehuishouding
2.1. Olie in de compressor
2.2. De olieafscheider
2.3. Olie in de condensor
2.4. Olie in droge verdampers
2.5. Olietransport in leidingen
5.2. Horizontale & dalende gasleidingen
3. Praktische leidingaanleg K49
3.1. Zuigleidingen
3.2. Olie– en gasvereffeningsleidingen
3.3. Olieniveauregeling
3.4. Persleidingen
3.5. Vloeistofleidingen
4. Selectie koelleidingen
4.1. Drukval en snelheden in leidingen
4.2. Leidingdiameter bepalen met snelheidsdiagram
4.3. Controle van de drukval in de leidingen

HFST. IX LIJNCOMPONENTEN
Inleiding
1. Filters – drogers
1.1. Algemeen
1.2. Filters
1.3. Drogers
1.4. Droogmiddelen
1.5. Burn-out filter
1.6. Plaats in het koelsysteem
2. Kijkglazen
3. Magneetventiel
4. Trilling demper
5. Vloeistofafscheider
5.1. Algemeen
5.2. Toepassingen
6. Pulsatiedemper
7. Warmtewisselaar
7.1. Algemeen
7.2. invloed op het koelproces
7.3. Warmtewisselaar als hulpcondensor
7.4. Uitvoeringen
8. Terugslagkleppen
8.1. Algemeen
8.2. Remzuiger
8.3. toepassingen
9. Handbediende afsluiter
9.1. Membraamafsluiter
9.2. Klepschotelafsluiter
9.3. Kogelafsluiter
10. Manometer

HFST. X REGELINGEN
1. AAN – UIT regeling of tweepunt-regeling
1.2. Regeling met neutrale zone of driepunt-regeling
1.3. Meer- punt-regeling
1.4. Modulerende regelingen
2. AAN – UIT regelaars
2.1. Thermostaten
2.2. Pressostaten
2.3. Lagedrukpressostaat
2.4. Hogedrukpressostaat
2.5. Gecombineerde of duopressostaat.
2.6. Verschildruk pressostaat
3. Modulerende regelaars
3.1. Verdamperdrukregelaar
3.2. Startdrukregelaar

HFST. XI KOELTECHNISCHE HANDELINGEN
1. Service kranen
2. De manifold
2.1. Aansluiten van een 2-weg manifold
2.2. Aansluiten van een 4-weg manifold
2.3. Afkoppelen van een 2-weg manifold
2.4. Afkoppelen van een 4-weg manifold
3. Hardsolderen aan een nieuwe installatie
4. Drukproef en lektest
4.1. Algemeen
4.2. Lekzoeken nieuwe installatie zonder koelmiddel
5. Vacumeren
5.1. Algemeen
5.2. Drukeenheden
5.3. De vacuümmeter
5.4. Het verwijderen van water
5.5. De vacuümpomp
5.6. Vacumeren met vacuümbreken of spoelbeurten
5.7. Behandeling van een installatie, waarin veel water in vloeibare vorm aanwezig is.
5.8. De praktijk

HFST. XII STORINGEN
SYSTEMATISCHE STORINGSANALYSE
Hoe werken wij met de storingsanalyse
Storing zoeken: Aan de hand van een stappensysteem worden 4 hoofdcomponenten doorlopen.
1. Condensoranalyse (luchtgekoeld)
2. Verdamperanalyse (luchtgekoeld)
3. Expansieventiel analyse
4. Analyse van compressor en elektrisch systeem

BIJLAGE DANFOSS: Storingsanalyse: Tips voor monteurs.
Oplossen van problemen in de koelinstallatie

Samengevat:
– Schema’s van bestaande installaties bestuderen
– Bespreking van storingen en storing- zoeken
– Tips voor monteurs

Erkend door KMO- portefeuille, Vormelek , Fonds vd Bouw, e.a.,

Kost slechts 70% voor KMO’s.. dank zij onze Erkenning nr DV O109.627 van B&T-Consult bvba

U kan steun aanvragen bij KMOp voor de cursus start maar na de start is er slechts 14dagen aanvraagtijd. Daar ziet KMOp zeer streng op toe.

In deze cursus worden de cursisten wekelijks opgevolgd omdat het nieteenvoudig is om een nieuw vak te leren. Wij maken van onze cursisten knappe koelmannen. 60% halen op de gemaakte werkjes is een minimum.

Zie ook als vervolg op deze TKB-T/P Basisconcepten Koeltechniek komt het KOELCERTIFICATIE TRAJECT
omvattende
– de Voorbereidingscursus V1V4 op de Certificering Koeltechnicus TKC-V en als praktijkvoorbereiding: TKC-HS, TKC-KMH en examen volgens omschrijving TKC-EX.
Een simulatie-examen- dag praktijk is ook beschikbaar. U start dus met stevige voorbereiding aan de verwerving van Uw koelcertificaat
zie ook op internet onder www.123koelcertificatie.be

Na deze TKB cursus heeft U ook het vereiste startniveau voor
TKSO Koeltechnische Specialisatie Ontwerpen.

————————————————–

TKB Basis Koeltechniek omvat AFWISSELEND:
– 10 x Theorielessen n Wommelgem of / 5 verschoven dagen  ( U VOLGT NU 5 Verschoven dagen)

Cursus TKB of 5 Verschoven dagen (waarbij u dubbel zo hard moet werken maar met het voordeel DAT U op 5 weken rond bent!)

TKB 2024/ 4      5 VD start ook op do 01/08/2024 14uur tot 20u30  ( vraagt dubbele inzet: alles heeft ezijn voor -en nadelen.

TKB 2024/ 5      10 AVONDEN start op do 12 /09/20243 18u tot 21u (aanbevolen voor personen met weinig koelervaring en die de theorie toch  grondig willen leren tussen hun drukke werkzaamheden)

Aanvullend bij de Theorie volgen praktijk ( dit alles inbegrepen in  TKB T&P )
– 1 avond in het LABO voor metingen op koelgroep ( H/ log P )
– 1 Praktijk dag in labo koeltechniek van T.I. Scheppers Herentals= dag in labo Koeltechniek 8u- 16u30

B&T–Consult bvba is Erkend Certificatiecentrum  sedert 2006 voor
– Koelcertificatie Traject voor Koelmannen ( of NA TKB cursus is u ook koelman mits minimaal 60% )
– Warmtepompen ( RESCERT)
– Airco Energie Deskundige  ( wordt niet meer opgevolgd dor VLAIO)

Zie www.adp-bijscholingen.be

Vraag info: andre.depaepe@belgacom.net

Startdatum

do 1/08/2024

Duur

5 VERSCHOVEN DAGEN van 14u tot 20u30 plus 1 AVOND DEMONSTRATIE h/log p 18u 21u en ook een PRAKTIJKDAG in het labo op wo 1 8u 16u30

PLAATS

Wommelgem Theorie / Herentals Praktijkintroductie

Kosten

€ 1.310,00

Print