Basisconcepten Koeltechniek T & P 10 AVONDEN

Inhoud

Op een ritme van 1 lesdag per week .voor de Theorie

U hebt meer dan een maand een koelcoach aan uw zijde: is dat geen luxe?

DEZE TKB met start op 14/09/2023 19u = 10 AVONDEN

Praktijk -dag in het LABO KOELTECHNIEK (Praktijk -datum  + 1 demo avond in het labo over Manifold gebruik en temperatuur metingen ivm LOG H/P

DETAILINHOUD van TKB-T/P cursus:
HFST. I KOELPRINCIPE
1. Inleiding
2. Het internationaal eenheden- stelsel (SI)
2.1. Eenheid van tijd
2.2. Eenheid van lengte
2.3. Eenheid van massa
2.4. Tabel voor SI- eenheden
3. Druk
4. Temperatuur
5. Aggregatietoestanden
5.1. Smelten en stollen
5.2. Verdampen en condenseren
5.3. Sublimeren en rijpen
5.4. Temperatuur enthalpie diagram
6. Verdampingsdruk & – temperatuur
6.1. druk- temperatuur diagram
7. Onderkoeling
8. Oververhitting
9. Open koelcyclus
10 . De gesloten koelcyclus
10.1. De compressor
10.2. De condensor
10.3. Expansieorgaan
10.4. Hoge– en lagedrukzijde van een koelinstallatie

HFST. II KOELMIDDELEN
1. Inleiding
2. Primaire koelmiddelen
3. Gehalogeneerde koolwaterstoffen
3.1. Benaming en samenstelling
3.2. Mengsels of blends
4. Ashrae codering
5. Damptabellen
6. Milieuproblematiek en wetgeving
6.1. Gat in de ozonlaag
6.2. Het broeikaseffect
7. Het koelmiddel ammoniak
7.1. Herkomst
7.2. Eigenschappen
7.3. Ammoniak als koelmiddel
7.4. Koeltechnische toepassingen van ammoniak
7.5. Hoe veilig is ammoniak als koelmiddel
8. Toepassingen van koelmiddelen
9. Oliesoorten en koelmiddelen
9.1. Polyalkyleenglycol of PAG oliën
9.2. Polyolester of POE oliën
9.3. Polyvinylether of PVE oliën
Tabellen

HFST. III h- log p DIAGRAM
1. Het enthalpie – druk diagram
1.1 Basisindeling
1.2 Specifieke lijnen
2. Het Koelproces in het h – log p diagram
2.1. Hoofdcomponenten en leidingen
2.2. Bewerkingen met het koelmiddel
2.3. Oefeningen
2.4. Uitzetten van meetgegevens
2.5. Oefeningen
3. Het zeotropisch koelmiddel in het h– log p diagram
3.1. De theorie
3.2. De praktijk
3.3. Oefeningen
4. Koudefactor, EER (Energy Efficiency Ratio) en COP (Coefficient Of Performance)
5. Bereken van C.O.P en E.E.R. aan de hand van vermogens

HFST. IV EXPANSIE-ORGANEN
1. Algemeen
2. De capillair
2.1. Systeembalans bij capillaire inspuiting
2.2. Toepassingen
2.3. Het vullen van een installatie met capillair
3. Het automatisch expansieventiel
3.1. Werking
3.2. Systeembalans bij het automatisch expansieventiel
3.3. Regeling
3.4. Praktisch
3.3. Toepassingen
4. Het thermostatisch expansieventiel
4.1. Werking thermostatisch expansieventiel
4.2. Systeembalans bij het thermostatisch expansieventiel
4.3. TEV met uitwendige drukvereffening
4.4. Thermostatisch expansieventiel met MOP functie
4.5. Oververhitting
4.6. Afstellen van het thermostatisch expansieventiel
4.7. Hunten van het thermostatisch expansieventiel
4.8. Eenvoudige selectie
4.9. Praktisch
4.10 Montage voorschriften
4.11 Toepassingen
5. Het elektronisch expansieventiel
5.1. samenstelling
5.2. Elektronische regelaars
5.3. Inspuitventielen
5.4. Temperatuuropnemers
5.5. Drukopnemers of druktransmitters

HFST. 5 VERDAMPERS
1. Algemeen
1.1. Warmtestromen in de verdamper
1.2. De capaciteit van de verdamper
1.3. Gelijk- en tegenstroom principe
1.4. De verdampingstemperatuur
2. Verdampersystemen
2.1. Droge verdamping
2.2. Natte verdamping
3. Directe en indirecte koeling
4. Luchtkoelers
4.1. Gladde buisverdampers
4.2. Plaatverdampers
4.3. Lamellen– of vin verdampers
4.3.5. Montage
5. Vloeistofkoelers
5.1. Dompelkoelers
5.2. Coaxiaal verdamper
5.3. Shell and tube verdamper voor droge verdamping
5.4. Shell and tube verdamper voor natte verdamping
5.5. Platenwarmtewisselaar verdamper
6. Ontdooisystemen
6.1. Ontdooien met lucht uit de gekoelde ruimte
6.2. Ontdooien met elektrische weerstanden
6.3. Ontdooien met persgas
6.3.1. Persgasontdooiing bij meerdere verdampers
6.3.2. Persgasontdooiing bij een enkelvoudige koelinstallatie
6.4. Ontdooien met water
6.5. Ontdooien met een warme vloeistof
6.6. Ontdooiperiode

HFST. VI CONDENSORS
1. Algemeen
1.1. Warmtestromen in de condensor
1.2. De capaciteit van de condensor
1.3. De condensatietemperatuur
2. Soorten condensors
2.1. Luchtgekoelde condensors
2.1.3. Geluidsoverlast
2.2.Watergekoelde condensors
2.3. Verdampingscondensor
3. Condensordrukregelingen
3.1. Regeling aan de luchtzijde
3.2. Regeling aan de koelmiddelzijde
3.3. Regeling aan de waterzijde
4. Gevolgen van een vervuilde condensor

HFST. VII COMPRESSOREN
1. Inleiding
2. De aandrijving van de compressor
2.1. De open compressor
2.2. De semi-hermetische compressor
2.3. De hermetische compressor
2.4. Voor- en nadelen van de aandrijfsystemen
2.5. De aandrijving van een compressor in het h- log p diagram
2.6. De as afdichting bij open compressoren
3. Soorten of typen compressoren
4. De zuigercompressor
4.1. Werking zuigercompressor
4.2. Het p– V diagram
4.3. Capaciteit van de zuigercompressor
4.4. Constructie van de zuigercompressor
4.5. De smering van een zuigercompressor
4.6. De capaciteitsregeling van een zuigercompressor
5. Roterende compressoren
6. De scroll compressor
6.1. Werking scroll compressor
6.2. Vaste volumeverhouding
6.3. Volumetrisch rendement K49K49
6.4. Eindcompressietemperatuur
6.5. Smering van de scroll- compressor
6.6. Capaciteitsregeling van een scroll -compressor
6.7. Vloeistofslag en te hoge interne einddruk
6.8. Draairichting
6.9. Eigenschappen
6.10.Toepassingen
7. De schroefcompressor
7.1. Werking
7.2. Vaste volumeverhouding
7.3. Variabele volumeverhouding
7.4. Volumetrisch rendement
7.5. De oliehuishouding
7.6. Capaciteitsregeling van een schroefcompressor
7.6.3. Regeling van het toerental
7.7. Eigenschappen
7.8. Toepassingen
8. Overzicht toepassingen van compressoren

HFST. VIII KOELTECHNISCHE LEIDINGAANLEG
1. Algemeen
2. De oliehuishouding
2.1. Olie in de compressor
2.2. De olieafscheider
2.3. Olie in de condensor
2.4. Olie in droge verdampers
2.5. Olietransport in leidingen
5.2. Horizontale & dalende gasleidingen
3. Praktische leidingaanleg K49
3.1. Zuigleidingen
3.2. Olie– en gasvereffeningsleidingen
3.3. Olieniveauregeling
3.4. Persleidingen
3.5. Vloeistofleidingen
4. Selectie koelleidingen
4.1. Drukval en snelheden in leidingen
4.2. Leidingdiameter bepalen met snelheidsdiagram
4.3. Controle van de drukval in de leidingen

HFST. IX LIJNCOMPONENTEN
Inleiding
1. Filters – drogers
1.1. Algemeen
1.2. Filters
1.3. Drogers
1.4. Droogmiddelen
1.5. Burn-out filter
1.6. Plaats in het koelsysteem
2. Kijkglazen
3. Magneetventiel
4. Trilling demper
5. Vloeistofafscheider
5.1. Algemeen
5.2. Toepassingen
6. Pulsatiedemper
7. Warmtewisselaar
7.1. Algemeen
7.2. invloed op het koelproces
7.3. Warmtewisselaar als hulpcondensor
7.4. Uitvoeringen
8. Terugslagkleppen
8.1. Algemeen
8.2. Remzuiger
8.3. toepassingen
9. Handbediende afsluiter
9.1. Membraamafsluiter
9.2. Klepschotelafsluiter
9.3. Kogelafsluiter
10. Manometer

HFST. X REGELINGEN
1. AAN – UIT regeling of tweepunt-regeling
1.2. Regeling met neutrale zone of driepunt-regeling
1.3. Meer- punt-regeling
1.4. Modulerende regelingen
2. AAN – UIT regelaars
2.1. Thermostaten
2.2. Pressostaten
2.3. Lagedrukpressostaat
2.4. Hogedrukpressostaat
2.5. Gecombineerde of duopressostaat.
2.6. Verschildruk pressostaat
3. Modulerende regelaars
3.1. Verdamperdrukregelaar
3.2. Startdrukregelaar

HFST. XI KOELTECHNISCHE HANDELINGEN
1. Service kranen
2. De manifold
2.1. Aansluiten van een 2-weg manifold
2.2. Aansluiten van een 4-weg manifold
2.3. Afkoppelen van een 2-weg manifold
2.4. Afkoppelen van een 4-weg manifold
3. Hardsolderen aan een nieuwe installatie
4. Drukproef en lektest
4.1. Algemeen
4.2. Lekzoeken nieuwe installatie zonder koelmiddel
5. Vacumeren
5.1. Algemeen
5.2. Drukeenheden
5.3. De vacuümmeter
5.4. Het verwijderen van water
5.5. De vacuümpomp
5.6. Vacumeren met vacuümbreken of spoelbeurten
5.7. Behandeling van een installatie, waarin veel water in vloeibare vorm aanwezig is.
5.8. De praktijk

HFST. XII STORINGEN
SYSTEMATISCHE STORINGSANALYSE
Hoe werken wij met de storingsanalyse
Storing zoeken: Aan de hand van een stappensysteem worden 4 hoofdcomponenten doorlopen.
1. Condensoranalyse (luchtgekoeld)
2. Verdamperanalyse (luchtgekoeld)
3. Expansieventiel analyse
4. Analyse van compressor en elektrisch systeem

BIJLAGE DANFOSS: Storingsanalyse: Tips voor monteurs.
Oplossen van problemen in de koelinstallatie

Samengevat:
– Schema’s van bestaande installaties bestuderen
– Bespreking van storingen en storing- zoeken
– Tips voor monteurs

Erkend door KMO- portefeuille, Vormelek , Fonds vd Bouw,

Kost slechts 70% voor KMO’s.. dank zij onze Erkenning nr DV O109.627 van B&T-Consult bvba

Zie ook als vervolg op deze TKB-T/P Basisconcepten Koeltechniek komt het KOELCERTIFICATIE TRAJECT
omvattende
– de Voorbereidingscursus op de Certificering Koeltechnicus TKC-V en als praktijkvoorbereiding: TKC-HS, TKC-KMH en examen volgens omschrijving TKC-EX.
Een simulatie-examen- dag praktijk is ook beschikbaar. U start dus met stevige voorbereiding aan de verwerving van Uw koelcertificaat
zie ook op internet onder www.123koelcertificatie.be

Na deze TKB cursus heeft U ook het vereiste startniveau voor
TKSO Koeltechnische Specialisatie Ontwerpen.

TKB Basis Koeltechniek omvat AFWISSELEND:
– 10 x Theorielessen n Wommelgem of / 5 verschoven dagen
– 1 avond in het LABO voor metingen op koelgroep ( H/ log P )
– 1 Praktijk dag in labo koeltechniek van T.I. Scheppers Herentals= dag in labo Koeltechniek 8u-16u30 s’ Middags broodjes

B&T–Consult bvba is Erkend Certificatiecentrum voor
– Koelcertificatie Traject voor Koel-mannen ( of NA TKB cursus)
– Warmtepompen ( RESCERT)
– Airco Energie Deskundige

Zie www.adp-bijscholingen.be

Vraag info: andre.depaepe@belgacom.net

Startdatum

do 14/09/2023

Duur

10 avonden van 19u tot 22u + 1 AVOND DEMONSTRATIE h/log p OP een WOENSdag VAN 18u TOT 21u DATUM VOLGT+ 1 dag Praktijk ( 8-16u30)

PLAATS

Wommelgem Theorie / Herentals Praktijkintroductie

Kosten

€ 1.310,00

Print