DICOM & PACS workflow en troubleshooting OP AANVRAAG

Inhoud

TER INFORMATIE

Deze Cursussen ZHN-1 en ZHN-2 kunnen starten indien U het wenst.
Zie onderaan.

Voor wie?
Medische technici die veel met PACS en DICOM in OK’s, Cardiologie, Endoscopie, Echografie betrokken zijn. Hierbij gaat het om eerstelijns service bij DICOM modaliteiten en interactie met ICT en/of leveranciers. Verder is de training ook geschikt voor ICT’ers die onderhoud verrichten aan PACS servers, informatieverwerking, SQL en netwerkintegratie. (ZIS-RIS, NAS systemen en SAN en viewing). Bedoeld voor hen die ‘dicht bij de vloer’ staan en direct samenwerken met Medische of Instrumentele diensten. De training is niet bedoeld voor hen die al inhoudelijke protocol kennis en ervaring hebben in het werken met Conformances en afstemming met specifieke eisen als SQL, Special Classes en Attributes, Transfer Syntaxes.

Dag 1
Theorie
1. Achtergrond en basis opbouw van DICOM
• Doelstelling: verwerking van vooral grafische medische informatie gekoppeld aan patiëntinformatie.
• Grondlegging en instituten als: ACR-NEMA
• Werking en uitwisseling via netwerk met TCP/IP
2. Waarom en wat is zo complex aan het DICOM protocol
• Programmeerconcepten en ‘taal’
• OSI implementatie
• Databasegerichte informatieverwerking, gebaseerd op objecten en modulen
• Hoe maken we dat weer eenvoudig in voorstelling en gebruik
3. DICOM concepten
• Services en protocol
• Workflow
• Bewerking en verwerking van beelden uit modaliteiten
• De services binnen DICOM zoals; Service Object Pair, Service Class Users en Providers etc.
• Dataopslag (Storage) en SOP classes
Praktijk
• Configureren van een DICOM applicatie en PACS server.
• Praktisch inzicht opdoen met Application Entity Titles en TCP koppeling.
• De informatie opbouw ‘terugzien’ in het schema Patient Root > Study > Series > Images.
• Werken met KPACS en het toepassen van Store, Retrieve en Queing van DICOM study’s
• Al doende inzicht krijgen in ‘Local Storage’, PACS storage en Viewing
• Globale herkenning van modulen (objecten) in DICOM headers
• Herkennen van SOP classes en Service Rol (SCU/SCP)
• DICOM data traceren over het netwerk met DVT Analyzer (optioneel met behulp van Framegrabber)
• Inzicht krijgen in specifieke DICOM transacties via TCP/IP
• Demo van PACS communicatie (Store, Get, move)
• Werking controleren op correcte informatie overdracht
Dag 2
Theorie
1. DICOM en Conformance statements
• Het vergelijken en controleren
• SOP Classes
• DICOM associaties
• Datacompressie
• Protocol lagen (TCP/IP)
2. DICOM en HL7 uitwisseling voor worklists, modaliteiten en archivering (PACS)
• Systeemintegratie en de functie van HL7
• DICOM Gateways
• Brokers en hun functies
• Integratie in Enterprise omgevingen IHE
3. DICOM architectuur (informatiemodellen, messages, media uitwisseling)
• Het informatie model
• Services en commando’s
• Werken met Unique Identifiers
• Details van DICOM messages
• Uitwisseling tussen opslag media
• Coderingen
Praktijk
• Gebruik van OT-Dice, een tool om DICOM operaties te controleren
• Controle van het verkeer tussen SCU’s en SCP’s
• Association test met KPACS en DVTk
• Testen van Query en Retreive
• DICOM uitwisseling tussen een PACS server, NAS en K-Pacs viewers
• Het werken met centrale en decentrale DICOM directories
• Aanbrengen van wijzigingen en controle met de DVT Analyzer en/of OT-Dice
• Uitlezen van DICOM headers en controle op correctheid
• Werken met HL7 messages (zover de gebruikte software dat toelaat)
• HL7 uitwisseling tussen Worklist(s) en DICOM Modaliteiten en PACS
• Herkennen van Coderingen en Storage (DICOMdir) van verschillende toepassingen in het licht van Patient of Study root
Dag 3
Theorie
1. Het belang van Conformance specificaties van leveranciers
• Basis en doel
• Hoofdlijnen voor interpretatie van een Conformance document in relatie met bestaande PACS en DICOM toepassingen
2. Security in DICOM
• Relatie met XML, HL7 en Clinical Documents Architecture (CDA)
• Normen en beveiligingen van databases en patiëntgegevens
• DICOM en Internet (Ipsec, SSL en VPN’s)
• HTTP (WEB access) toegangen en WADO
3. DICOM toolkits. Een overzicht van ‘welke en waarvoor’
Praktijk
• Interactieve demonstratie met de DTV toolkit en testen van SOP Classes en SCU/SCP rollen in relatie met Conformance eisen.
• Onderzoeken via de DTVk Analyzer welke SOP classes en Transfer syntaxes worden toegepast dan wel actief worden gebruikt met een gegeven DICOM toepassing en DICOM storage.
• Opslag (patient of study root) en controleren van de integriteit met behulp van een DICOM File compare tool.
• Het maken van een cd met diverse DICOM bestanden
Eindtoets

De training sluit u af met een theorie- en praktijktoets. Bij voldoende resultaat voor beide toetsen ontvangt u een Dirksen-Verklaring. De toets zal na afloop gezamenlijk besproken worden.

Deze NIEUWE 3d- cursus ZHN-2 start bij voldoende belangstelling in Vlaanderen te Antwerpen. of in Uw ziekenhuis.

Er liep reeds 4 maal een 5 daagse cursus ZHN-1 in Antwerpen voor deelnemers uit Vlaanderen. Ook deze cursus kan opnieuw worden ingericht MITS belangstelling! Laat me weten.
U kan zich AANMELDEN!

TVD Veilige Datanetwerken 3 daagse -start te Antwerpen, afwisselend Brugge- Antwerpen..

KMO’s in Vlaanderen betalen door onze erkenning KMO-portefeuille slechts 70%

Startdatum

ma 1/11/2021

Duur

3 dagen

PLAATS

Wilrijk- Antwerpen

Kosten

€ 1.350,00

Print