Electrostatic Discharge ESD -voor leidinggevenden (organisatie/beleid)

Inhoud

ESD managementcursus voor leidinggevenden:

Elektrostatische ontlading (ElectroStatic Discharge) is een verschijnsel dat in omgevingen waar elektronische apparatuur wordt geproduceerd, onderhouden of gebruikt,, onverwachte en grote schade kan veroorzaken.

Deze opleiding voor leidinggevenden geeft een goed inzicht in de natuur van elektrostatische ontladingen, in de schadelijkheid ervan en in de te nemen maatregelen ter voorkoming van schade. Op deze thema’s wordt hier dieper ingegaan dan bij de basiscursus ESD. Ook het wettelijk kader wordt toegelicht.

Het succes van ESD-maatregelen in uw bedrijf staat of valt met de manier waarop deze geïntroduceerd worden: motivatie, organisatie en opvolging zijn van essentieel belang.

Deze onontbeerlijke thema’s worden grondig uitgediept, wat onze ESD-cursus onderscheidt van de andere.

Leidinggevenden krijgen zo een leidraad hoe een ESD-organisatie in hun bedrijf op te zetten en te onderhouden.

Indien gewenst kunnen wij later ook raadgevende ondersteuning geven in de vorm van ESD- audits.

KMO’s genieten 30% reductie door onze erkenning DV O 109.627 KMO-portefeuille Vlaanderen

Startdatum

do 23/04/2020

Duur

1 dag

PLAATS

Wilrijk

Kosten

€ 280

Print