Europese Norm 62305 over bliksembeveiliging

Inhoud

Toepassing en structuur van EN-IEC 62305

EN-IEC 62305 is van toepassing op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van nieuwe en bestaande blikseminstallaties. Deze cursus volgt de norm en beschrijft maatregelen om de gevolgen van blikseminslag zo veel mogelijk te beperken, rekening houdend met bouwkundige, esthetische en economische factoren.

De EN-IEC 62305 reeks bestaat uit vier delen:

Deel 1: Algemene principes Deel 2: Risicomanagement Deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier Deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten

Deel 1 is een algemene introductie van de norm. Hier worden de algemene principes, termen en definities gegeven waarop de rest van de norm is gebaseerd. Dit deel beschrijft verder de parameters waarmee bij het ontwerpen van een bliksembeveiliging rekening moet worden gehouden. Ook wordt uitgelegd hoe de schade van een blikseminslag tot uiting komt. Vervolgens wordt het principe van de noodzakelijkheidsberekening van een bliksembeveiligingsinstallatie uitgelegd. Uiteraard wordt ook beschreven hoe het schaderisico kan worden verminderd door het nemen van beschermingsmaatregelen.

Deel 2 van de norm beschrijft een systeem om het risico van blikseminslagen en de noodzaak van bliksembeveiliging te bepalen. In dit deel van de norm wordt het risico verdeeld in verschillende risico componenten, afhankelijk van inslagplaats en mogelijke schadevormen die kunnen optreden.
Het totale risico wordt afgewogen ten opzichte van een geaccepteerd risico.
Indien deze risicoanalyse is uitgevoerd, en het risico voor personen, openbare diensten en cultuurgoed is acceptabel, mag de noodzaak van bliksembeveiliging worden bepaald op economische gronden. Ook voor deze economische afweging wordt een berekeningsmethode aangereikt.

Deel 3 van de norm beschrijft de eisen ten aanzien van het ontwerp, de installatie en het onderhoud van een bliksembeveiligingsinstallatie. Dit deel van de installatie dient om bliksemontladingen op te vangen en af te voeren naar de aarde, aangevuld met bliksempotentiaalvereffening om gevaarlijke vonkvorming en hoge spanningen te voorkomen.
Een bliksembeveiliging kan op twee manieren worden aangelegd. De meest gebruikelijke manier is het monteren van de bliksembeveiliging direct op het te beschermen object. Onder een aantal omstandigheden kan het beter zijn om te kiezen voor een geïsoleerde bliksembeveiliging.
Het externe deel van de bliksembeveiliging bestaat uit de volgende delen:Het externe deel van de bliksembeveiliging bestaat uit de volgende delen:
-de opvanginrichting
-afgaande geleiders en
-vereffeningsgeleiders aardingssysteem
bliksembol principe beschermingshoek principe vermazing principe Tot slot worden een aantal voorbeelden gegeven voor deelstukken van de bliksembeveiligingsinstallatie, inclusief aanvullend te nemen maatregelen bij objecten met ontploffingsrisico.

Deze bovenstaande aspecten worden door de docenten toegelicht in deze driedaagse cursus. Deel 4 is voor volgende cursus TBB-2 Overspanningsbeveiliging
Uw specifieke vragen over deze onderwerpen kan u samen met uw aanmelding doorsturen, de docenten zorgen dan dat deze vragen beantwoord worden tijdens de cursus.
KMO’s genieten40% uctie door onze erkenning KMO-portefeuille Vlaanderen

Startdatum

do 19/09/2019

Duur

3d

PLAATS

Wilrijk

Kosten

€ 690

Print