Explosiebeveiligingsmaatregelen

Inhoud

• Gas- en stofexplosies; wat , waar en wanneer
• Kenmerken van brandbare stoffen (Temperatuurklasse, gasgroep, LEL., ..)
• Wettelijke voorschriften & ATEX
• Normalisatie (CENELEC, IEC, …)
• Gevarenzone-indelingen

• Ex-zoneringsdossier versus explosieveiligheidsdocument

• Keuze van elektrisch materiaal in gevaarlijk gebied
• Ontploffingsveilige constructies

• Toepassingsvoorbeelden, Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex o, Ex p,

• Reglementering en keuring van explosieveilige meetkringen
• Installatievoorschriften, normen, principe van de beveiligingswijze, kringen samengesteld uit componentgecertificeerde toestellen
• Motoren met en zonder borstels, verlichting, verwarming
• Bedrijfsvoering & werkzaamheden in gezoneerde gebieden
• Onderhoud aan en herstelling van Ex-materiaal
Explosiebeveiliging in electrische omgevingen.

SERVICE>>>Uw vragen stuurt U samen met Uw inschrijving door, de docent zal zeker een antwoord in zijn lesdag verwerken!

En vergeet het gevaar niet uitgaande van ELEKTROSTATISCH opgeladen voorwerpen of personen
Bij ontlading van een elektrostatisch opgeladen persoon kan tot 2,50 mJ energie vrijkomen (een methanol-luchtmengsel heeft een minimumonsteekenergie van slechts 0,14mJ nodig).
Zie ook: E. S. D. cursus ( 1/2 dag!)

Docent heeft uitgebreide ervaring; omdat, hij veel resultaten ziet van projectuitvoeringen, en daaruit leren de deelnemers waarop ze zeker goed moeten letten bij hun ontwerp van nieuwe of uitbreiding van oude elektrische installaties.

Onze erkenning KMO-porteuille DV O 109.627 KMO-portefeuille Vlaanderen zorgt er voor dat KMO’s slechts 60% betalen.Info 1700 d w z 40% reductie.

Startdatum

ma 28/10/2019

Duur

1d

PLAATS

Wilrijk

Kosten

€ 340

Print