Koeltechnische Specialisatie Ontwerpen ( voor MAX 10 personen met goede Basiskennis Koeltechniek en ook Wiskunde)

Inhoud

Tijdens deze cursus TKSO leer je VANUIT DE ERVARING van onze DOCENT/ONTWERPER,

de Heer RIEN BACKX

die zelf nog volop beroepsactief is in het onderrichte vakgebied :

alle ontwerpregels bij Koeltechnische Ontwerpen. komen aan bod.

Deze kennis is de beste INVESTERING in UW TOEKOMST als KOELVAKMAN in deze snel wijzigende werkwijzen o.a. ten gevolge van de milieu -eisen.

Na deze cursus kan u ook de hulpmiddelen ( bvb computer keuze- menu’s) die door leveranciers worden aangeboden TOEPASSEN voor het specifiek geval van uw klant!!!
Zonder kennis stuurt men blind en kan de uitkomst naast de realiteit uitkomen.

Aanbevolen voorkennis Cursus TKB Basisconcepten koeltechniek! of gelijkwaardig kennisniveau.

Handigheid bij  berekeningen is natuurlijk wenselijk en vereist middelbare of hogere wiskunde.

PRAKTISCH
START  dinsdag 17/09/2024 9u30 te Wommelgem

BASISKENNIS ONTWERPEN/ KOELLASTBEREKENINGEN/ H LOGP DIAGRAM / MOLLIER DIAGRAM VOCHTIGE LUCHT .enz…

SELECTIES van COMPRESSOREN/VERDAMPERS/CONDENSORS/ EXPANSIE VENTIELEN / LEIDINGEN en GEDETAILLEERDE UITWERKING VAN EEN ONTWERP

Als startniveau is de kennis gewenst zoals na onze cursus TKB Basisconcepten koeltechniek verworven is, of gelijkwaardig. enige jaren ervaring is ook nuttig..

U zal in deze cursus te weten komen wat het beste koelmiddel is voor uw nieuwe installatie

Gaat dat koelmiddel met lage milieu belasting ook efficiënt met energie om?

Hoeveel wil U besparen op uw energierekening van uw koelinstallaties?.

Is het energieverbruik van de huidige koelinstallaties optimaal of is er door modernere technieken en warmteterugwinning verdere energiebesparing te realiseren?

Werkt U nog met “uit gefaseerde” koelmiddelen? Kies NU al voluit voor de toekomst in het belang van Uw klanten.

DEZE CURSUS IS VOOR ONTWERPERS of ZELFSTANDIGEN DIE HUN VAK KOELTECHNIEK op de voet willen VOLGEN. Dit is EEN UNIEKE INVESTERING..
Gebruik de 35 jaar ervaring van deze docent die de helft van de koelmannen in NL heeft gevormd. en die bovendien nog zelf dagelijks ONTWERPT.

Oud cursisten vertellen me dat ze na deze cursus hun projecten DESKUNDIGER en GOEDKOPER konden uitvoeren.

Daar doen we het voor.

Zo behouden ze hun VOORSPRONG in de snel veranderende koelwereld.

Investeer in JEZELF d w z in UW TOEKOMST omdat DE OPBRENGST = NETTO voor u

U zal meer leren in TKSO over de volgende onderwerpen:

1 KOELLAST BEREKENING

m.b.v. de eigenschappen van de in te vriezen stof de benodigde invriestijd bepalen

Bepalen van de benodigde koelcapaciteit voor het afvoeren van de warmte uit het product.

Bepalen van de bijkomende af te voeren warmte zoals daar zijn ten gevolge van

Ademhaling warmte ,
Verpakking materiaal
Transmissiewarmte
Mechanische ventilatie
Ventilatie via deuropeningen

Warmtebronnen zoals

persoonswarmte
ventilatoren
ontdooiing
verlichting
heftruck

Toeslag factor t.b.v. niet continu in bedrijf zijn van de koeling

Toeslagfactor t.b.v. niet berekende verliezen

Voorbeeld berekeningen bepalen benodigde koelcapaciteit

Documentatie stofeigenschappen en verpakking- materialen

Opgaven bepaling benodigde koelcapaciteit

Praktijk opgave koellastberekening

2 H, LOG P DIAGRAM

specifieke lijnen in het h, log p diagram

Verklaring specifieke lijnen

Kritisch punt

Toestand verandering bij gelijkblijvende druk

Toestand verandering volgens adiabaat

Toestand verandering volgens isenthalp

Toestand verandering in het h,log P diagram van koelinstallatie

Begrippen dew-, bubble point en glide

Toestand verandering in het h,logP diagram van koelinstallatie met een koudemiddel met een glide.

Berekeningen van de af of toegevoerde warmte volgens bovenstaande toestand veranderingen

Volumetrisch rendement

Bepaling benodigd compressor slagvolume

Bepaling van de C.O.P. en de EER.

Begrippen bruto en netto koelcapaciteit

Begrip isentropisch rendement

Effect van het toepassen van een vloeistof/ zuiggas warmtewisselaar

aan de hand vaneen gegeven kringloop met behulp van . h, log P diagram bepalen van:

Koelcapaciteit
Compressie vermogen
Condensor capaciteit
Benodigd compressor slagvolume
EER
C.O.P.
Isentropisch rendement

3 MOLLIER DIAGRAM VOCHTIGE LUCHT

specifieke lijnen in het Mollier diagram

Verklaring specifieke lijnen

Toestands veranderingen in het h,x diagram

Bepalen van de hoeveelheid toe- of af te voeren warmte bij toestandverandering van A naar B.

Mengen van luchtstromen

Koelen van lucht met en zonder vocht afvoer

Bepalen van de voelbare warmte factor

Toestandsverandering lucht door warmte en vocht productie van voedingsmiddelen

Toestand verandering in een luchtkoeler

Bepalen van de koelcapaciteit en de af te voeren hoeveelheid condenswater

Toestand verandering in een luchtgekoelde condensor

Bepalen van de condensorcapaciteit

Bevochtigen van lucht

Toestandsveranderingen in een luchtbehandelingskast

4 COMPRESSOREN

Werking zuiger compressor in PV diagram

Koelcapaciteit van de compressor

Bepaling totaal volumetrisch rendement a.d.h. van een compressor voorbeeld

Afwijking van de werkelijke koelcapaciteit t.o.v. de tabel capaciteit met standaard kringloop

Selectie van de benodigde compressor m.b.v. berekening benodigd slagvolumedebiet

Selectie van de benodigde compressor m.b.v. fabrikant tabellen.

Selectie van de benodigde compressor m.b.v. selectie software van de fabrikant.

Werkpunt bepalen van de combinatie compressor en verdamper

Werking van de schroefcompressor

Gevolg afwijkende interne eind compressie druk t.o.v. druk in de persleiding

Capaciteit regelen van schroefcompressor

Ingebouwde volumeregeling van schroefcompressor

Voordeel t.g.v. het toepassen van economiser

Werking van de scrollcompressor

Opgave selecteer een compressor t.b.v. praktijkopgave

5 VERDAMPERS

Toestandsverandering van het koudemiddel in het h, log P diagram

Uitvoeringsvormen van verdampers

Hoe olie terugvoer vanuit droge en natte verdamper

Luchtkoelers voor/nadelen boven of onder inspuiting

Toepassen van een verdeel/spinnenkop

Mee- of tegenstroom verdamper

Koelribben of lamellen

Effectieve koeler oppervlakte temperatuur

Bypasseffect

Uitvoeringsvormen ontdooiing en bepalen ontdooi vermogen

Selectie verdampers

Wat bepaald de koelcapaciteit van een verdamper

Invloed van koudemiddel-zijdige drukval op de koelcapaciteit van een verdamper

Capaciteit luchtkoeler volgens NEN 1876

Capaciteit luchtkoeler volgens Eurovent/CECOMal ENV 328 norm

Selectie van een verdamper m.b.v. capaciteitstabellen fabrikant

Selectie van een verdamper m.b.v. selectie software fabrikant

Opgave selecteer verdamper t.b.v. praktijkopgave

6 CONDENSORS

Toestandsverandering van het koudemiddel in het h, log P diagram

Uitvoeringsvormen van condensors

Capaciteit regeling van een luchtgekoelde condensor

Werking van een koeltoren

Werking van een verdampingscondensor

Keuze van het type condensor

Gevolgen capaciteitsregeling d.m.v. opvullen luchtgekoelde condensor

Werking van luchtgekoelde condensor weergegeven in Mollier- diagram vochtige lucht

Bepalen van de benodigde condensor capaciteit m.b.v. correctie factoren

Bepalen van de benodigde condensor capaciteit d.m.v. compressor gegevens

Selectie van een luchtgekoelde condensor m.b.v. capaciteitstabellen fabrikant

Selectie van een luchtgekoelde condensor m.b.v. selectie software fabrikant

Opgave selecteer condensor voor de. praktijkopgave

7 EXPANSIEORGANEN

Functie van het expansieorgaan

Uitvoeringsvormen van een expansieorgaan.

Werking van een capillair expansieorgaan

Werking van een thermostatisch expansieorgaan

Thermostatisch expansieorgaan met inwendige drukvereffening

Thermostatisch expansieorgaan met uitwendige drukvereffening

Statische en openingsoververhitting

Vulling in de bulb van een TEV

MOP vulling

Hunten van een TEV

Selectie van een TEV

Vermogenskarakteristieken

Keuze van een TEV

Wat bepaald de grootte van een TEV

Selectievoorbeeld m.b.v. tabellen fabrikant

Keuze van een TEV rekening houdend met zomer en winter condities

Selectievoorbeeld m.b.v. selectie software van de fabrikant

Uitvoeringsvormen elektronische expansieventielen

Hogedrukvlotterklep

Praktijk opgave selectie TEV

8 KOELLEIDINGEN

Functie van de koelleidingen

Viscositeit

Stroming in de pijpen

Keuze van de juiste leidingdiameter door berekening

Controle op drukverlies

Drukverlies t.g.v. stroming in de pijp

Drukverlies t.g.v. appendages

Drukverlies t.g.v. hoogte verschil

Berekening voorbeeld drukval in vloeistofleiding

Controle op gasvorming voor het expansieventiel

Installatie met capaciteitsregeling

Pompcirculatie -systemen

Leidingsystemen (volledig zelfstudie)

Praktijk opgave leidingselectie

9 CASE

Verdediging uitwerking case door de deelnemers:
deze case steunt op de verworven ontwerpinformatie uit deze TKSO cursus

!!! Inbreng in de cursus van Uw eigen praktijk case is mogelijk en zelfs wenselijk, zodat u het maximale rendement uit deze TKSO cursus haalt !!!

Cases en berekeningsvoorbeelden zijn belangrijk voor de deelnemers: daarom worden ze intens behandelt.

Opleiding wordt verzorgd door docent met 35 jaar ervaring in de koeltechniek en nog steeds werkzaam is in deze branche.!

Bij belangstelling schrijf in asap want we beperken het aantal deelnemers per cursus.

KMO’ s betalen door onze Erkenning DV O 109.627 bij KMO-portefeuille Vlaanderen slechts 70% voor deze cursus voor 8 weken coaching door een zeer ervaren ontwerper!

Acht weken coaching: Wat een Luxe: en vooral

EEN ZEER GOEDE INVESTERING in Uw toekomst als koeldeskundige. .

UURREGELING -9u30- 16u30  Broodjes worden voorzien s middags

Docent ontwierp onlangs NH3 installaties 1200kW, Diverse multiplex en mono -flow installaties, Propaan installaties, Pompcirculatiesystemen, CO2 installaties, en zeer veel klassieke koelinstallaties natuurlijk.
Geniet van deze > 30 jaar ervaring in het vakgebied, maar ook als docent heeft RIEN BACKX al 30 jaar zijn deskundigheid bewezen.
Daarom heb ik Rien nu ook weer opnieuw uitgenodigd in Antwerpen bij ADP- Bijscholingen.
Geniet er van.

0p CLIMATECHNO , Leuven, sprak Rien BACKX op 14/10/2014 over de invloed van de klimaatwetgeving op Uw vakgebied.

Speciaal voor U komt Rien Backx zijn ervaring doorgeven vanaf  dinsdag 17 september 2024 9u30

Hij bezorgt U daardoor een grote voorsprong in Uw vakkennis..

Er is steeds meer deskundigheid nodig in het koel- vakgebied… maar geen nood:

alles IS TE LEREN.

Deelnemen aan TKSO cursus wil zeggen:

Inzichten VERWERVEN die
Dadelijk TOEPASBAAR zijn waardoor u
Meer Projecten durft AAN TE NEMEN en deze Bovendien KWALITATIEF DESKUNDIG kunt AFWERKEN.

U voorkomt installatie- en ontwerpfouten door deskundigheid en maakt daardoor minder kosten met het logische gevolg: MEER WINST.

Uw Bedrijf bereikt – via de vaardigheden van Uw ontwerpers- daardoor, het door U, als Bestuurder, gewenste Topniveau.

Iedereen tevreden, en het geeft voldoening te ervaren dat men als ontwerper met “specialisten” op gelijk niveau kan spreken.

B&T-Consult bvba is Erkend Certificatiecentrum voor/

– Koelcertificatie
– Warmtepompen

– HVAC  van A tot Z
– Airco Energie Deskundige. ( Verlaten door VLAIO)

Onze persoonlijke ervaring in het organiseren van praktijkgerichte bijscholingen begon in 1975 dwz 49 jaar in 2024

Zie rubriek ALGEMEEN op deze website U verneemt daar ons uniek concept en de historiek!

Vraag referenties: andre.depaepe@belgacom.net
INSCHRIJVEN = uw PLAATS RESERVEREN; IN DEZE ONTWERPCURSUS.

Startdatum

di 17/09/2024

Duur

8 DAGEN VAN 9u30 tot 16u30

PLAATS

Wommelgem

Kosten

€ 1.840,00

Print