Leidinggeven voor Middenkaders

Inhoud

Haal het beste in uw medewerkers naar boven : leidinggeven voor middenkaders – 3 dagen

Elke deelnemer gaat naar huis met een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Dit omschrijft waar groeistappen liggen om medewerkers meer te empoweren.

Met deze opleiding willen we leidinggevenden helpen de draagkracht en zelfredzaamheid van individuele medewerkers en teams te verhogen.

Het resultaat van de opleiding is dat leidinggevenden :

– een goed beeld hebben wat empowerment wél en niet is
– inzicht hebben in de kracht van empowerment en hoe dit hun afdeling kan versterken
– de taal van empowerment beter beheersen
– zich meer bewust zijn dat zij als leidinggevenden het zelfsturend vermogen van hun individuele medewerkers en teams kunnen beïnvloeden
– begrijpen hoe deze mechanismen concreet werken, welke impact het gedrag van een leider heeft op het groeivermogen van medewerkers
– inzicht hebben in hun persoonlijke leiderschapstijl
– weten hoe zij hun natuurlijke leiderschapstijl kunnen versterken
– weten hoe zij hun minder natuurlijke leiderschapsstijl verder kunnen ontwikkelen om zodoende medewerkers maximaal te laten groeien
– deze stijlen worden praktisch geoefend bij voorkeur obv reële cases die de deelnemers zelf aandragen

We werken 3 dagen (2+1) in interactieve workshops :

– Empowerment : de talenten van medewerkers maximaal benutten
– Wat is het ?
– Wat past u reeds toe, wat (nog) niet

– De basis van empowerment : een verbindende communicatie met medewerkers
– De rol van de zender en de ontvanger van de boodschap
– Objectieve waarneming versus perceptie
– De kunst van het zich helder uitdrukken
– De kunst van het actief luisteren
– Véél vragen stellen ipv antwoorden te geven
– Bezorgdheden, angsten, verwachtingen, van medewerkers weten te achterhalen
– Weerstand (h)erkennen en bespreekbaar maken
– Verwachtingen helder uitdrukken naar uw medewerkers toe

– Situationeel Leiding geven® : neem uw medewerkers mee naar de top
– de basisprincipes van Situationeel Leiding® geven en het Model®
– leren herkennen van competentieniveaus van medewerkers
– leren herkennen van de verschillende stijlen van leidinggeven
– welke stijlen kan je wanneer inzetten : bepalende factoren bij de keuze van de verschillende stijlen om zo veel mogelijk te empoweren
– wat is ieders favoriete stijl, vanwaar deze voorkeur (adh van vragenlijsten)
– welke stijl staat het verst van hen af (adh van vragenlijsten)
– eigen perceptie en perceptie van de medewerkers (adh van vragenlijsten 360° feedback)
– jouw stijl van leidinggeven aanpassen aan de medewerker en aan de situatie om te empoweren : hoe doe je dat
– de verschillende leiderschapstijlen SL® oefenen via rollenspelen en cases die door de deelnemers worden ingebracht
– dit aan de hand van specifieke gespreksmodellen die worden aangeleerd

– Situationeel Leiding geven® aan een team : breng uw teams tot topprestaties
– de verschillende fasen die teams doormaken
– hoe herkennen in welke fase een team zich bevindt (adh van vragenlijsten)
– hoe een team aanpakken in de verschillende fases om hen naar topprestaties te leiden
– de basisprincipes van goede teamwerking : wat zit reeds goed, wat (nog) niet

– Specifieke aandacht voor delegeren
– wanneer wel en wanneer niet delegeren
– is delegeren loslaten en hoe hou je dan toch de controle
– hoe op een goede manier delegeren en aan wie

– Feedback aan de medewerker geven : wanneer en hoe
– onwetende kan je niet zondigen : de plicht van de leidinggevende om regelmatig feedback te geven aan medewerkers
– hoe op een motiverende manier feedback geven
– feedback als een krachtig hulpmiddel om te empoweren

– Een gespreksmodel voor competentie ontwikkeling
– oefenen in communicatieve vaardigheden om op een coachende manier de competentieontwikkeling van medewerkers te stimuleren
– hoe een gericht en realistisch ontwikkelplan opstellen met de medewerke

Startdatum

ma 10/12/2018

Duur

2 + 1= 3 dagen

PLAATS

Edegem

Kosten

€ 1.785,00

Print