Probleemoplossend Denken

Inhoud

Om problemen goed te kunnen aanpakken dient men vanuit een hoger denkkader te gaan staan (volgens Einstein)
.
Technici zijn dat minder gewoon, daarom dient deze cursus om deze mogelijkheden voor hen te openen

Problem solving: maak van een probleem een opportuniteit

Methodiek voor een succesvolle aanpak

“It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.”

A. Einstein

Uw succes als professional is grotendeels gerelateerd aan uw vermogen om een probleem helder te analyseren en gestructureerd op te lossen. U beschikt al over een resultaatgerichte werkwijze. Maar hoeveel andere methoden zijn er? Problem solving is een vaardigheid die u altijd kunt aanscherpen.

Tijdens deze workshop oefent u methoden en technieken die uw visie op problemen verrijken en uw probleemoplossende capaciteiten verhogen.

Programma

1. Inzicht in denken en handelen rond problemen

Het verschil tussen analogisch en logisch denken
Hoe kijkt u naar een probleem? Hoe spreekt u erover met collega’s/medewerkers? Hoe pakt u het aan?

2. Creatieve technieken voor probleemanalyse en ordening

Wat zijn de symptomen? Wat is de kern van het probleem?
Opsplitsen van problemen
Vragen creatief herformuleren
Problemen grafisch voorstellen

3. Anders denken over en benaderen van problemen

Probleemgericht versus oplossingsgericht denken
Convergerend en divergerend denken
Lateraal denken
Systeemgericht versus innoverend denken
Creatief oplossingen zoeken vanuit diverse invalshoeken

4. Oplossingen zoeken in groep

Groepsdynamica rond problemen
Groupthink herkennen en voorkomen
Probleemoplossend vergaderen
Brainstormen volgens de regels van de kunst
‘De anderen’ achter uw oplossing scharen

Doelgroep

Deze verfrissende en aanstekelijke workshop richt zich tot elke professional die zijn probleemoplossend vermogen wil versterken door:

denkprocessen te herkennen.
problemen te objectiveren en visualiseren.
in ieder probleem een aantrekkelijke uitdaging te zien.
groepsoverleg te gebruiken.

Resultaten

U boekt tijdswinst en komt tot sterkere oplossingen.
U pakt uitdagingen voortaan met veel zin aan.
U blust geen branden, maar behandelt de problemen definitief.
U stelt de juiste vragen, reikt verschillende antwoorden aan en detecteert opportuniteiten.
U krijgt inzicht in het groepsproces rond het zoeken naar oplossingen en stuurt uw medewerkers naar een creatieve aanpak.

Deelnemers getuigen

Reeds gevolgd door 95 deelnemers. Enkele getuigenissen:

“Het is een ‘must’ om deze opleiding te volgen als je regelmatig geconfronteerd wordt met probleemoplossend werk. Je krijgt een betere kijk op mogelijkheden en technieken om tot betere oplossingen te komen.”
André Francois, Program Manager, Acerta Service Center

“Nuttige cursus met voldoende info en voorbeelden om zelf in de werkomgeving te kunnen toepassen. Duidelijk en inhoudelijk zéér goede workshop zowel theorie als praktijk.”
Silvia Tarrago, Project Engineer, Artenius PET Packaging Belgium

“Deze opleiding stelt me in staat, binnen het bedrijf, problemen efficiënt aan te pakken. Goed overzicht in de problem solving methodes.”
Marc Lucas, Training Assistant, Borealis Polymers

I.s.m. Kluwer Opleidingen

Maak gebruik van, onze Erkenning voor KMO-portefeuille zodat de cursuskost via Vlaanderen voor Uw KMO slechts 60% kost, d w z korting van 40%.

Startdatum

di 23/05/2017

Duur

1 dag

PLAATS

Antwerpen

Kosten

€ 749

Print