Projectmanagement – Financiële aspecten

Inhoud

Projectmanagement – Financiële aspecten

Module 2 van ‘Projectmanagement van A tot Z’

Projectmanagement is hot. Zelfs als je geen projectmanager, – medewerker of – coördinator bent, wordt je ermee geconfronteerd. Steeds meer bedrijven zien de enorme voordelen van projectmatig werken in. Taakverdeling, activiteiten en resultaten worden scherper gesteld. De efficiëntie en de motivatie van medewerkers nemen toe. Onvoorziene omstandigheden worden tijdig bijgestuurd. De overschrijding van tijd en budget gaat niet onopgemerkt. Het programma Projectmanagement van A tot Z biedt u de bouwstenen om deze beloften ook in de praktijk te realiseren. De module ‘Financiële aspecten’ is de derde module van Projectmanagement van A tot Z. Deze module kan evenwel ook afzonderlijk worden gevolgd.

Doelstelling

Deze module behandelt de financiële dimensie van projectmanagement. Tal van aspecten komen aan bod, gaande van de evaluatie van het goedgekeurde budget, de tussentijdse financiële opvolging, de eindanalyse en rapportering tot en met de voor – en nacalculatie, de beoordeling van de cashflow en de bepaling van de kostprijs van een intern uitgevoerd project.

Programma

1. Inleiding

Kennisgebieden van projectmanagement
Kosten en middelen
Procesgroepen

2. Projectdefinitie

Projectselectie
Omzet/winstanalyse
Kostenraming
Opportuniteitskost
Tijdswaarde van geld
Omzet/winstratio
Internal Rate of Return (IRR)
De Business Case

3. Projectplanning

Kostplanning en controle
Budgettering
Work Breakdown Structure
Kostenraming via WBS
Kostenbudgettering via WBS
Financieel plan
Beheer leveranciers

4. Projectuitvoering

Verzamelen kosten
Kostencontrole
Statusrapporten
Earned Value (BCWP, BCWS, ACWP)
Kostvariatie (CV, CPI)
Tijdsvariatie (SV, SPI)
Vooruitzichten (BAC, EAC, ETC)

5. Projectafsluiting

Evaluatie
Sunk Costs

Wij raden u aan eerst de module ‘Projectmanagement – Technische aspecten’ te volgen en daarna pas de module ‘Projectmanagement – Financiële aspecten’.

Doelgroep

projectleiders
projectcoördinatoren
projectmedewerkers
iedereen die (af en toe/geregeld) op projectmatige basis werkt

In samenwerking met Kluwer Opleidingen.
Door onze Erkenning voor KMO-portefeuille geniet U als KMO een korting van 40% door steun uit Vlaanderen!

Startdatum

do 4/05/2017

Duur

1 dag

PLAATS

Elewijt

Kosten

€ 750

Print