Time & Priority Management voor Managers

Inhoud

Time en priority management voor managers

Focus op uw tijd en uw strategische prioriteiten

U bent manager en worstelt met de drukte van uw werkzaamheden?

Hoe krijgt u uw activiteiten beter onder controle?

Doet u de dingen wel juist, of eerder: doet u de juiste dingen?

Zet u de juiste mensen in met het oog op het beste resultaat?

Bent u dagelijks bezig met brandjes blussen of werkt u systematisch, bewust en proactief naar een bepaald doel?

Waaraan besteedt u de meeste tijd?

Waar legt u uw prioriteiten?

Uw werkorganisatie onder de loep

Gun uzelf een bezinningsmoment om de organisatie van uw werk onder de loep te nemen. Deze opleiding helpt u uw langetermijndoelstellingen te behalen door uw inspanningen en die van uw medewerkers op een ideale manier te doseren.

Hoe? Door het groeperen van uw taken in 3 grote thema’s:

het strategische, het tactische en het operationele.

Behaal uw doelstellingen!

U leert uw prioriteiten scherp te stellen door het opstellen van uw persoonlijk dashboard.

U verscherpt uw inzicht in uw eigen kwaliteiten en in die van uw medewerkers.

U bevordert de kwaliteit van uw eindresultaten door een gerichte inzet van de juiste mensen en middelen.

U pakt uw tijdrovers aan waardoor u in de uitvoering van uw werkzaamheden tijd wint.

U pikt nieuwe ideeën op voor de verbetering van uw werkorganisatie.

U gaat naar huis met een persoonlijk ontwikkelingsplan en concrete actiepunten die u al de volgende dag kunt toepassen.
Programma
A. Inleiding

Maak het onderscheid tussen richten (het strategische) – inrichten (het tactische) – verrichten (het operationele)

B. Richten (het strategische)

In welk soort organisatie werkt u?

Welke doelstellingen heeft uw organisatie?

Waarom bestaat uw functie binnen deze organisatie? Welk doel heeft uw functie?

Wanneer is uw organisatie tevreden over uw werk, over de resultaten die u behaalt?

Op welke manier draagt u bij tot het succes van de onderneming?

Welke gevolgen heeft dat voor de organisatie van uw werk?

C. Inrichten (het tactische)

Wat zijn uw hoofdtaken? Hoe organiseert u die zodat uw output maximaal wordt?

Welke competenties hebt u nodig om die taken uit te voeren?

In hoeverre beschikt u er zelf over? In hoeverre vindt u die competenties terug in uw omgeving, bij collega’s of medewerkers?

Wat doet u best zelf? Waarbij kunnen anderen u helpen?

Hoe staat u tegenover de planningen in uw onderneming: strategisch plan, operationeel plan, maandplan, weekplan, dagplan? Hoe past dat in uw persoonlijke werkorganisatie?

Wat doet u met onverwachte gebeurtenissen? Hoe ervaart u onderbrekingen?

Wat kunt u daarin voorzien? Wat valt uit de lucht? Hoe gaat u om met het spanningsveld proactief-reactief?

D. Verrichten (het operationele)

Op welke manier krijgt u iets ‘gedaan’ in uw onderneming? Welke wegen dient u te volgen? Welke mensen spreekt u aan? Hoe vertaalt zich dat in uw dagelijkse werkorganisatie?

Op welke manier organiseert u een opdracht, zodat die snel en kwalitatief goed wordt uitgevoerd?

Hoe zet u mensen in beweging op een efficiënte manier?

Wat zijn realistische deadlines? Voor uzelf en voor de anderen?

Hoe maakt u concrete afspraken rond de output die u verwacht?

Na afloop van de opleiding, terug in uw dagelijkse praktijk, kunt u via e-mail nog beroep doen op de input van de trainer in verband met het realiseren van deze actiepunten.

Frans van Rooij heeft ruim 30 jaar ervaring in het trainen en coachen van leidinggevenden bij verschillende organisaties en in projectbegeleiding van veranderingstrajecten waarbij de leidinggevenden werden gecoacht. Hij heeft bij verschillende opleidings- en trainingsinstituten didactische trainingen verzorgd met daarbij het verzorgen van een begeleiding bij het verder opzetten van opleidingen en trainingen voor het bedrijfsleven. Hij deed internationale ervaringen op met trainingsprojecten in de Verenigde Staten, China, Indonesië, Italië en Tsjechië.

De expertise van de docent scoort 8,9/10

Doelgroep

leidinggevenden

managers

stafmedewerkers

Deelnemers getuigen

Al gevolgd door 80 deelnemers. Enkele getuigenissen:

•”Frans reikt een denkkader aan en nodigt/daagt je uit om de eigen werksituatie te beoordelen vanuit dit denkkader. Hij zet je aan tot actief participeren in plaats van ‘theoretische’ overdracht van informatie. Deze werkwijze bracht mij tot diepere inzichten.”

Koen De Bruyn, salesmanager Benelux, Delsey Belgium

•”Deze opleiding geeft je een bredere kijk op mogelijke knelpunten en oplossingen. Je verwerft de handvatten om naar een toekomstgerichte verbetering te werken. Bovendien is de interactiviteit met de docent en de deelnemers zeer verhelderend.”

De deelnemer, wenst anoniem, te getuigen

•”Zeer goede opleiding omwille van de praktische toepasbaarheid, de refresh van gekende hints & tips en de alertheid voor mogelijke pitfalls van de manager.”

Dirk Sente, diensthoofd, KBC Exploitatie

Startdatum

di 6/06/2017

Duur

2 dagen

PLAATS

Elewijt

Kosten

€ 1.395,00

Print