Vertrouwenspersoon. Wet op het Welzijn.

Inhoud

Een vertrouwenspersoon vangt de medewerkers op met psycho-sociale problemen, slachtoffers van ongewenst seksuele intimidaties, agressie, problemen met collega’s enz…

Denigrerende opmerkingen, pestgedrag, ruwe omgangsvormen e.d. komen wel eens voor in ondernemingen. Een persoon waar de getroffen medewerker terecht kan om zijn of haar hart te luchten en advies te vragen kan verder leed en werkverzuim voorkomen.

De opleiding verloopt in een vertrouwelijke sfeer.

Inhoud
• Wat zegt de wet?
• Rol van een vertrouwenspersoon?
• Basisvaardigheden & doelstellingen van een vertrouwenspersoon?
• Voorwaarden voor een constructief en neutraal gesprek?
• Psychosociale probleemopvang.
• Grensoverschrijvend gedrag.
• Actief luisteren.
• Inzicht in drijfveren.
• Arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties.
• Herkennen van valkuilen en krachten.
• Bespreking casussen uit de praktijk.
• Nazorg.

Door de herhaaldelijke meldingen in de pers over pestgedrag in bedrijven komt de rol van de VERTROUWENSPERSOON ook weer in de belangstelling, en dat is maar juist ook.

Docente kent de gevolgen van negatief gedrag en wil de Vertrouwenspersoon zeer juist voorlichten om stress op het werk in te dijken. de wijze van aanpak en het imago zijn belangrijk!

In deze cursus worden alle aspecten toegelicht van de Wet op het Welzijn, maar vooral de wijze van optreden in de delicate functie van VERTROUWENSPERSOON.

Gesprekshygiëne is noodzakelijk!

Na de recente pestgevallen in bedrijven – die we allen kennen uit de media – hoeven we het belang en de waarde van een goede vertrouwenspersoon niet meer extra te beklemtonen. Een grondige vorming van de VP is steeds vereist. Deze vorming bekomt men in deze cursusaanpak, twee dagen met zeer gewaardeerde opvolgdag

We laten graag enige deelnemers aan het woord :

—-“Als beginnend vertrouwenspersoon in ons bedrijf heb ik het volgende uit de opleiding geleerd. Welke zijn de te volgen procedures als iemand met een klacht pesten en plagen komt? Hoe kun je erger voorkomen voor de organisatie en de werknemers? En vooral, hoe kun je leren neutraal te communiceren?”

—-“Als vertrouwenspersoon in een school leerde ik het volgende bij in de opleiding. Vertrouwenspersoon word je niet zomaar.
Ik werd gekozen als vertrouwenspersoon. In de opleiding leerde ik ook mijn valkuilen kennen, naast mijn kernkwaliteiten.
En vooral, ik leerde neutraal een gesprek leiden. Meer nog, de communicatietechnieken passen wij nu tevens toe op school om agressie en conflicten met leerlingen efficiënt aan te pakken”.
—-“De opleiding Vertrouwenspersoon zette mij heel erg aan het nadenken, of ik, als vertrouwenspersoon, de juiste mens op de juiste plaats ben, als vertrouwenspersoon binnen mijn organisatie. Ik leerde grenzen bepalen.

Ik zie uit naar de vervolgdag, de supervisiedag. Daar kan ik, samen met collega’s & deskundigen mezelf evalueren binnen mijn functie als vertrouwenspersoon.”

KMO- tarief door onze ERKENNING= 40% minder kosten.

Startdatum

ma 8/05/2017

Duur

2 dagen + 1 vervolgdag

PLAATS

Wilrijk- Antwerpen

Kosten

€ 880

Print