Word een kei in Communicatie

Inhoud

Word een kei in communicatie met behulp van het LIFO model -2 dagen
Tijdens de 1ste dag :
– maken we deelnemers bewust van het belang en de moeilijkheid van goede communicatie
– bieden we praktische hulpmiddelen om
eigen ideeën duidelijker en op een respectvolle manier te uiten
de boodschap van anderen beter te begrijpen
– leren we de basisvaardigheden om efficiënt en effectief te communiceren zodat we begrepen worden zoals we bedoelen en we de ander eveneens goed begrijpen

We behandelen volgende thema’s op een zeer praktische manier met voorbeelden, filmpjes, cartoons, oefeningen, rollenspelen en discussies :
1. Waarom ontstaan er misverstanden

– observatie en interpretatie
– we zien en horen vaak maar een deel van het verhaal, de rest vullen we zelf (onbewust) in maar nemen we vaak voor waar aan
– het verschil in leefwereld, leidt vaak tot onbegrip.

2. Praktische tools om mis-communicatie te vermijden

– Als ontvanger van de boodschap :
– écht actief luisteren
– daarbij letten op het non-verbaal gedrag
– trachten te achterhalen wat de ander juist wenst
– de ander laten merken dat je luistert zodat deze zich gehoord voelt
– vragen stellen om te begrijpen en te tonen dat je interesse hebt
– toetsen of je goed begrepen hebt wat de ander wil zeggen

. Als zender van de boodschap :
– duidelijke boodschappen formuleren
– vooraf goed weten wat je met een gesprek, een mail, een idee in de ideeënbus … wil bereiken, boodschap voorbereiden
– het juiste kanaal kiezen : mail, gesprek, nota, telefoon, anoniem,
– assertief communiceren : wat kan, mag en moet je doen om gehoord te worden
– regels van feedback : een opmerking zodanig formuleren dat de andere er dankbaar voor is

Dag 2
Tijdens de 2de dag leren we verder verbinding te maken met de andere (chef, collega, medewerker, klant, …)
Na de workshop zullen de deelnemers
1. Inzicht hebben in de eigen LIFO®communicatiestijl, zowel in normale als in stress situaties en dit aan de hand van een persoonlijk LIFO®profiel dat voor iedere deelnemer wordt opgemaakt
2. Een beter zicht hebben op de kracht van hun persoonlijke stijl en op de mogelijke beperkingen ervan
3. Meer begrip en respect opbrengen voor de (verschillende) LIFO®gedragswijzen van anderen (collega’s, klanten, chef, andere diensten, )
4. Over tips en adviezen beschikken die men onmiddellijk in de praktijk kan zetten voor een effectievere communicatie en samenwerking

Als tool voor zelfinzicht hanteren we de LIFO® methode, een gebruiksvriendelijk instrument, dat op een veilige manier gedrag verheldert, duidelijk maakt hoe gedrag bijdraagt tot verhoogd zelfvertrouwen, steviger in de schoenen staan, lastige situaties beter aankunnen.

We werken op een interactieve en praktische manier waarbij presentaties,voorbeelden, oefeningen, besprekingen, spelvorm, reflectie en discussie elkaar afwisselen. We creëren een veilige leeromgeving zodat feedback aan mekaar en uitwisseling van meningen mogelijk wordt.

Met onze KMO-portefeuille erkenning DV.0 109 627 zijn kosten voor U als KMO slechts 60%

Startdatum

ma 4/12/2017

Duur

2 dagen

PLAATS

Edegem

Kosten

€ 1.260,00

Print