Change Management

Inhoud

Changemanagement: veranderingen in organisaties begeleiden

Bespaar geld en tijd met een procesgerichte aanpak

Het succesvol afronden van een veranderingstraject, daar staat of valt uw carrière mee. Het is uw moment van waarheid, een unieke kans om u waar te maken als leider en een wezenlijke bijdrage te leveren aan het succes van de organisatie waarvoor u werkt. En om het vertrouwen van uw medewerkers te winnen en te behouden, zodat zij bereid zijn u te volgen bij een nieuwe wending. Veranderingen worden immers gevolgd door meer veranderingen.

Creëer een positieve houding tegenover verandering. De unieke combinatie van opleiding en workshop helpt u daarbij. De trainer-coach reikt u handvatten aan die u in staat stellen uw changetraject succesvol te organiseren. Dankzij de praktijkgerichte aanpak maakt u onmiddellijk de vertaalslag naar uw eigen situatie. U gaat naar huis met bruikbare ideeën voor een gerichte aanpak.

Doelstelling

Tijdens deze tweedaagse maakt u kennis met de kritische succesfactoren van een veranderingstraject. U ontwikkelt een ruimere visie op veranderen. Ook de praktische uitwerking komt uitvoerig aan bod, inclusief klassieke valkuilen. De trainer fungeert hierbij als coach-consultant. Hij geeft u direct bruikbaar advies voor uw case. Bovendien haalt u heel wat nieuwe ideeën en inzichten uit de feedback van uw medecursisten. Zo slaat u 2 vliegen in één klap: u tilt uw changecompetentie naar een hoger niveau en u kunt de dag na de opleiding onmiddellijk aan de slag met een bruikbaar actieplan.

Programma

Hoe pakt u een veranderingsproces aan? Welke fases kenmerken een changetraject? Welke stappen doorloopt u? Hoe weet u zeker dat u geen cruciale stap mist? Hoe organiseert u de communicatie? Hoe gaat u om met weerstand? Hoe creëert u bij uw medewerkers een positieve houding tegenover verandering?

A. Voortraject

U ontvangt een vragenlijst die als leidraad dient om uw eigen case helder en doordacht te structureren en in kaart te brengen. Zo start u goed voorbereid aan de opleiding. Deze vragenlijst stelt u in staat het maximum uit de opleiding te halen.

B. Twee dagen vol verandering

1. Organisatie en verandering

Het traditionele denkkader voor management en organisatie
Veranderingen in de economische omgeving; de noodzaak van een nieuwe managementstijl
Een 7-S analyse van een lerende organisatie
Relevantie van deze evolutie voor de eigen actuele organisatieveranderingen

2. De veranderingscapaciteit van organisaties

Drempels voor verandering en hun oorzaken
Het veranderingsklimaat van een organisatie
Het veranderingsproces (het achtfasen model van Kotter, aangevuld met correcties uit praktijkgerichte ervaring)
Het veranderen van een organisatiecultuur (praktische methodiek, theoretisch gefundeerd en gestoeld op praktijkervaring, Appreciative Inquiry)

3. Individu en verandering

Bepalen van, en werken met, individuele veranderingsstijl
– zelftest aan de hand van een vragenlijst
– pseudo-veranderingsgedrag herkennen
– omgaan met individuele verschillen in veranderingsstijl
– de ontwikkeling van veranderingsvaardigheden; relatie met maturiteitsontwikkeling

Weerstanden tegen veranderingen
– bronnen van weerstand tegen verandering
– het verband met de veranderingsvaardigheden en maturiteitsontwikkeling
– praktisch omgaan met weerstanden tegen verandering

Methodiek voor het deelnemen aan veranderingsprocessen
– de context begrijpen
– inzicht in het veranderingsproces en actieve deelname
– zelfmanagement in het kader van verandering
– courante valkuilen
– coaching naar gedragsverandering met Appreciative Inquiry

Doelgroep

directieleden
managers
leidinggevenden
afdelingshoofden
projectleiders
programmamanagers
Iedereen die:

veranderingen initieert
veranderingen doorvoert
veranderingen begeleidt

Resultaten

U beschikt over een kader waarbinnen u het veranderingsgebeuren en uw veranderingstraject kunt plaatsen en toet

Startdatum

do 1/06/2017

Duur

1 dag

PLAATS

Elewijt

Kosten

€ 750

Print