Industriële Elektro-installaties Ontwerpen/Aanpassen

•Docent ing. Koen Van Hemelen heeft uitgebreide ervaring omdat, hij als chef van een keurorganisme ( J. VAN HEMELEN, Alsemberg/Kortrijk ) veel resultaten ziet van projectuitvoeringen,. Daaruit leren de deelnemers waarop ze zeker goed moeten letten bij hun ontwerp van nieuwe, of uitbreiding van oude elektrische installaties. ter voorkoming van ontwerpfouten. Overzicht van de wettelijke […]

Explosiebeveiligingsmaatregelen

• Gas- en stofexplosies; wat , waar en wanneer • Kenmerken van brandbare stoffen (Temperatuurklasse, gasgroep, LEL., ..) • Wettelijke voorschriften & ATEX • Normalisatie (CENELEC, IEC, …) • Gevarenzone-indelingen • Ex-zoneringsdossier versus explosieveiligheidsdocument • Keuze van elektrisch materiaal in gevaarlijk gebied • Ontploffingsveilige constructies • Toepassingsvoorbeelden, Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, […]

Electrostatic Discharge ESD -voor leidinggevenden (organisatie/beleid)

ESD managementcursus voor leidinggevenden: Elektrostatische ontlading (ElectroStatic Discharge) is een verschijnsel dat in omgevingen waar elektronische apparatuur wordt geproduceerd, onderhouden of gebruikt,, onverwachte en grote schade kan veroorzaken. Deze opleiding voor leidinggevenden geeft een goed inzicht in de natuur van elektrostatische ontladingen, in de schadelijkheid ervan en in de te nemen maatregelen ter voorkoming van […]

Electrostatic Discharge ESD- inleiding voor uitvoerend personeel

Deze introductie/motivering voor de uitvoerenden kan ook intern bij u op de werkvloer worden georganiseerd met een nog beter resultaat omdat vertrouwde zaken in uw bedrijf, in de cursus TES-2 “ESD basiscursus voor uitvoerend personeel” worden ingewerkt Elektrostatische ontlading (ElectroStatic Discharge) is een verschijnsel dat in omgevingen waar elektronica wordt geproduceerd, onderhouden of gebruikt, onverwachte […]

Analoge Elektronica

– Herhaling elektonica basiswetten: serie, parallel, eenheden: volt ampère,ohm, watt, joule enz.. – Kortsluiting, overbelasting, gevaar elektriciteit: veilig omgaan met elektrische apparatuur, – Gelijk en wisselspannning Gelijkrichters Batterijladers – Gedrag op gelijk en wisselspanning van Condensator Spoel Weerstand – Faseverschuiving Gevolgen van faseverschuiving bij metingen: leer uw aflezing juist interpreteren! – Operationele versterkers gebruik als […]

BA-5 Bevoegden Elektro

Advies: Niet Electro medewerkers: Mechanisch geschoolden raden we onze Brugcursus TEB aan “van BA-4 tot en met BA-5” Deelnemers BA-5 volgen eerst BA-4 dag, zodat ze goed weten wat aan de gewaarschuwde personen, die ze moeten begeleiden, is meegedeeld. Inhoud BA-5 – AREI. Inhoudsoverzicht – Uitwendige invloeden. Bekwaamheid personen.Absolute /relatieve conventionele grensspanning – Gevaren van […]

BA-4 Gewaarschuwden Elektro

->>>>>> VOORKOMEN VAN ACCIDENTEN MET ELEKTRICITEIT IS VERPLICHT<<<<<< Wat eist de wetgever? Medewerkers dient u te wijzen op de GEVAREN van Elektriciteit. Levensgevaar dreigt! INHOUD – Wet van Ohm toegepast op de mens – Elektrische stroom doorheen menselijk lichaam: risico/GEVAAR! – Veilige spanning en maximale inwerkingsduur op het lichaam – Bescherming tegen elektrische schokken – […]

Overspanningsbeveiliging EN 62305

In deze cursus wordt Deel 4 van de norm EN 62305 behandeld, deze beschrijft de te nemen maatregelen voor de beveiliging van elektrische en elektronische installaties en apparatuur tegen de elektromagnetische impuls als gevolg van blikseminslag. Via de aanwezige leidingen voor nutsvoorzieningen en communicatiedoeleinden kan ook een blikseminslag in de omgeving van een object op […]

Niet-ioniserende stralingen (GSM, WIFI,enz…)

De lessen behandelen het effect van niet-ioniserende straling op het menselijk lichaam. Onze omgeving (zowel privé als op het werk) kent meer en meer draadloze toepassingen. In de lessen wordt op een bevattelijke manier de technische, juridische, medische, gezondheids- en psychosociale aspecten van deze problematiek behandeld. Praktijkvoorbeelden evenals eenvoudige meetdemonstraties van deze straling in het […]

Elektriciteit: Van BA-4 tot en met BA-5 + Brugcursus = Totaalpakket

Velen die mechanische scholing volgden hebben nood aan meer inzichten in de Elektrotechniek om met vrucht de cursusdag BA-5 te volgen, daarom deze Brugcursus, na BA-4. De kandidaten volgen eerst BA-4, dan deze 2 brugdagen, en dan pas BA-5 Worden behandeld in deze ELEKTRO- BRUG- cursus: (speciaal voor niet-elektro-geschoolden) – Componenten in elektrische industriële installaties: […]