Elektroveiligheid invoeren in bedrijf (verantwoordelijkheden, BA-4/5 aanstelling)

Hoe pakt men best de aanstelling van BA-4 en BA-5 aan in een bedrijf? – U heeft elektrische installaties in uw bedrijf/instelling ? – Wist u dan ook dat enkel BA4 of BA5 elektrotechnisch personeel toegang heeft tot deze installaties ? – Dat u een installatie- en werkverantwoordelijke moet aanstellen ? – Dat deze mensen […]

Industriële Elektro-installaties Ontwerpen/Aanpassen

•Docent ing. Koen Van Hemelen heeft uitgebreide ervaring omdat, hij als chef van een keurorganisme ( J. VAN HEMELEN, Alsemberg/Kortrijk ) veel resultaten ziet van projectuitvoeringen,. Daaruit leren de deelnemers waarop ze zeker goed moeten letten bij hun ontwerp van nieuwe, of uitbreiding van oude elektrische installaties. ter voorkoming van ontwerpfouten. Overzicht van de wettelijke […]

Europese Norm 62305 over bliksembeveiliging

Toepassing en structuur van EN-IEC 62305 EN-IEC 62305 is van toepassing op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van nieuwe en bestaande blikseminstallaties. Deze cursus volgt de norm en beschrijft maatregelen om de gevolgen van blikseminslag zo veel mogelijk te beperken, rekening houdend met bouwkundige, esthetische en economische factoren. De EN-IEC 62305 reeks bestaat uit vier […]

Ioniserende straling (Rx)

In 2 lessen worden uw werknemers volledig op de hoogte gebracht hoe op een veilige manier met ioniserende stralingen gewerkt moet worden. Onder meer volgende topics komen aan bod: Scheikundige basis radioactiviteit Halfwaardetijd Gezondheidseffecten Dosisbegrippen en stralingsbescherming Persoonlijke dosismeters Bronnen van straling Radonproblematiek Wetgeving Principes radioprotectie en aanbevelingen Praktische stralingsbescherming in gebouwen waar met radioactieve […]