Opfrissingscursus Warmtepompen

OPFRISSINGSCURSUS RESCERT is voorzien op ma 4/12/23 14u tot 17u te Wommelgem Deze cursus duurt 3 uur, u doet het examen om uw certificaat terug met 7 jaar te verlengen. Als we melden dat u geslaagd bent, zorgt RESCert voor uw nieuw certificaat. Ter info vanuit RESCert Op hetzelfde moment dat de ervaringsvoorwaarden zijn gewijzigd, […]

Koelcertificatie ACTUALISATIE EXAMEN

Na 5 jaar dient elke koeltechnicus zijn koelcertificaat te “actualiseren”. Uw koelcertificaatnummer blijft levenslang geldig mits om de 5 jaar een actualisatie examen af te leggen Er is GEEN praktijkproef vereist. Wel is vereist dat u een opfrissing krijgt in verband met gewijzigde wetgeving, nieuwe koelmiddelen, veiligheid bij uitvoeren van koeltechnische werken en ook de […]

HVAC van A tot Z

Dit is een DAG cursus Eerst worden alle wetmatigheden geldend in de klimaatbeheersing besproken Mollier diagram Behaaglijkheid, Milieu-eisen, Ventilatoren, Bevochtigers, Luchtkanalen, Filters enz… Doorheen de ganse cursus zijn de toepassingen verweven. Theorie en praktijkinzichten gaan hand in hand. Deelnemers kunnen de behandelde leerstof toepassen in hun realisaties., in de PRAKTIJK: . Selectie van de componenten […]

Luchtzijdig inregelen HVAC Deel T

Voorkennis: Deze cursus vraagt eenvoudig rekenwerk, maar dat is simpel aan te leren ( voorbeeld: oppervlak van cilinder- en rechthoekvormig luchtkanaal, ook maken van gemiddelde van een reeks metingen) met een wetenschappelijk rekenmachine dat U zal ontvangen in de lessen. Basis: Waarom luchtzijdig inregelen? ■ Theorie druk en stroming ■ Gebruikte meetmethoden (instrumenten) ■ Wat […]

Veilige Werkinstructies voor koeltechnici

Deze instructie is nuttig om aan koeltechnici duidelijk te maken welke gevaren er kunnen opduiken tijdens hun beroepsuitoefening. Men leert daardoor veiliger werken.: (= VOORKOMING VAN ACCIDENTEN!!) – Koelmiddelen= F-gassen, organische, classificatie, giftigheid, brandbaarheid, gevaar bij “zwaarder dan lucht”, vullen van flessen bij recuperatie, voorzorgen bij het vullen, verschil tussen massa (kg) en volume (liter) […]

Basisconcepten Koeltechniek T & P 10 AVONDEN

Op een ritme van 1 lesdag per week .voor de Theorie U hebt meer dan een maand een koelcoach aan uw zijde: is dat geen luxe? DEZE TKB met start op 14/09/2023 19u = 10 AVONDEN Praktijk -dag in het LABO KOELTECHNIEK (Praktijk -datum  + 1 demo avond in het labo over Manifold gebruik en […]

CO2 als koelmiddel

Beste Relaties, GRAAG uw AANDACHT: de beste investering in uw bedrijf in deze tijd! Wees er als eerste bij. Volg de driedaagse ” CO2 als koelmiddel”- cursus. Start ma 09/10/2023 Max  8 deelnemers  men kan best inschrijven bij interesse voor een volgende cursus CO2 als Koelmiddel daarmee reserveert u een plaats Hierbij INHOUD Lesdag 1 […]

Waterhydraulisch inregelen HVAC- installaties Deel Theorie

– Waterhydraulisch inregelen:: „« Waarom hydraulisch inregelen „« Wat is een kv waarde „« Meten met meetflenzen „« Meten met inregelafsluiters „« Verband drukverschil en debiet „« Laminaire en turbulente stroming „« Meetmethoden „« Inregelmethoden „« Diverse fabrikaten inregelafsluiters en meetflenzen „« Meetnauwkeurigheden „« Meetinstrumenten „« Pompgrafieken en regelmethoden „« Correct meten met lucht en […]

Certificatie koeltechnieker Examen VRAAG DATA

Volgens richtlijnen van het Vlaams ministerie Leefmilieu wordt dit examen regelmatig ingericht door afdeling 123koelcertificatie. ( Erkenning KOEL/KEU/E_2016.001.C00 ) Het Koelcertificatie- Traject is uitsluitend voor KOELMANNEN Als men nog geen koelman is geven we het advies eerst de cursus TKB Basisconcepten Koeltechniek te volgen Een examendag omvat een deel Theorie ( 2 X 20 meerkeuzevragen), […]